Budskjema

Viktig informasjon:

Budskjema sendes vårt kontor i utfylt og signert stand pr. telefaks, (37 15 19 15), e-post (post@raadhuseteiendomsmegling.no) eller ved personlig oppmøte på vårt kontor. Eventuelle forhøyelser kan skje muntlig pr. telefon direkte til megler.

Å notere seg som interessent på besøkslisten på visning er ingen garanti for at man blir kontaktet fra megler i forbindelse med budrunden. Bud kan forekomme raskt etter visning og da gjerne med korte frister. Vi garanterer imidlertid at alle budgivere blir holdt orientert så lenge de er med i budrunden. Dog må man sørge for å være tilgjengelig.

Les budskjemaet nøye. Vær klar over at et skriftlig bud er juridisk bindende. Eiendomsmegleren vil sammen med selgeren vurdere de innkomne bud. Selgeren vil i tillegg til pris, også legge vekt på overtakelsetidspunkt samt eventuelle forbehold.

Selgeren står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Han/hun kan velge å selge til en annen enn deg, selv om den andre har gitt et lavere bud.

Det er viktig å være klar over at hvis ditt bud blir akseptert, er det inngått en bindende avtale.

 

Her finner du vårt budskjema

 

 

 

Kjøpe
Selge
Verdi- vurdering
Finansiering
Her er vi

Kontakt

Telefon: 41 63 22 22
Telefaks: 37 15 19 15
post@raadhuseteiendomsmegling.no

Besøksadresse

RÃ¥dhusgata 1
4950 Risør

Postadresse

RÃ¥dhusgata 1
4950 Risør

© Raadhuset Eiendomsmegling AS ⋅ 2013
Utviklet av Yapp AS og VisitWeb AS