Boligsalget | Steg for steg

Kontakt ossKontaktskjema

1. Befaring 

• Vi kommer hjem til deg og foretar befaring av din bolig.
• Vi gir deg en foreløpig vurdering av eiendommens verdi.
• Vi informerer om salgsprosessen og tidsplan.

2. Tilbud | Avtaleinngåelse 

• Vi sender et tilbud basert på vår verdivurdering.
• Gjennomgang og signering av oppdragsavtale.
• Tilstandsrapport fra takstmann og fotografering.

3. Markedsføring

• Vi utarbeider salgsoppgave og annonser.
• Du godkjenner salgsoppgave og markedsføringsmateriell
• Vi besørger annonsering i avtalte medier.

4. Visning

• Rådgivning på presentasjon av eiendom før visning.
• Vi kontakter alle interessenter før visningen.
• Vi gjennomfører alle visninger om ikke annet er avtalt.

5. Budrunde

• Vi kontakter alle interessenter.
• Vi gjennomfører en trygg og forsvarlig budrunde.
• Selger får SMS om alle innkomne bud.

6. Kontraktsmøte

• Vi avtaler møtetidspunkt med alle parter.
• Vi sender ut utkast til kjøpekontrakt.
• Grundig gjennomgang av kjøpekontrakten

7. Overtagelse

• Innen overtagelse kontrollerer vi at kjøpesum og  pomkostninger er innbetalt av kjøper.
• Om ønskelig deltar megler på overtagelsen.

8. Tinglysning | Oppgjør

• Vi står for tinglysning av alle dokumenter i forbindelse i pmed eiendomsoverdragelsen
• Oppgjør iht oppgjørsskjema utfylt i kontraktsmøte.

Prisliste 2023

Se mer